3. Karakia – Blessing Stone

Tēnā te wai,
Ko te wai ka pupū, ko te wai ka rere,
Ko te wai o ngā ariki,
Ko te wai o ngā atua o te taiao,
Ko Tāne-te-waiora, ko Parawhenuamea.
He wai oranga hei manapou
O te tau oranga roa
O ēnei tāura, o ēnei tauira.

Haumi, ē.
Hui, ē.
Tāiki, ē.

Nā Tākuta. Anaha Hiini

Tis indeed water,
That simmers, emanates and flows,
Tis transcendent water,
Tis the water of the natural world,
Of Tāne-te-waiora and Parawhenuamea.
It is water that provides
Sustenance for longevity of life
To one and all.

Fasten the bond
Of the spiritual and physical realms.
Forge ahead.

Composed by Dr. Anaha Hiini